Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534/16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Provoz
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.cz
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996


IČO.: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

FIO banka a.s., Praha 1
Číslo účtu: 2701117016/2010

Pokyny pro výcvik psů

(Přeloženo z originálního balení)

 

Lovečtí psi

Na dvě strany aportu aplikujte pach (pár kapek, je to koncentrát, můžete jej ředit vodou 1: 2 nebo 1: 3), aport přivažte na šňůru a táhněte ho po poli a přes porost. Začínejte s jednoduchou trasou a pokračujte k náročnějším. Cvičení by měly být krátké a příjemné. Buďte zaujatí a chvalte svého psa. Jakmile Váš pes začne projevovat zájem o tento druh stopování, umožněte mu sledovat přirozené stopy, na jejichž konci může skolit kořist. K dokončení výcviku psa je to nezbytné. Vždy je užitečné nechat cvičit nezkušeného psa se zkušeným jako závěrečný krok v jeho výcviku.

 

Jak vycvičit psa k lovu pernaté zvěře

Abyste psa naučili stopovat, aplikujte pach na aport a ten pak přivažte na šňůru. Táhněte jej porostem tak vysoko, abyste jej na konci stopy mohli ukrýt. První stopu udělejte krátkou (cca 14m), záleží to hlavně na psovi.

Postupně pokud se pes bude zlepšovat, vzdálenost zvětšujte. Přiveďte psa na vzdálenost 18m od stopy a dejte mu povel, který používáte, když má hledat zvěř. Mluvte vzrušeně a zvolna běžte směrem k stopě. Jakmile stopu najde, nechte ho ji sledovat až na konec. Pokud stopu ztratí nebo se nechá rozptýlit, usměrněte jeho pozornost povelem např. "Najdi ptáka". Jakmile aport najde, přivolejte ho píšťalkou a vzdalte se od něj. Když Vás dostihne, pochvalte ho dokud drží aport a pak mu dejte povel, který používáte, když má aport odevzdat.

Při každém dalším cvičení stopu prodlužujte. Schovávejte aport na místech, na kterých se ptáci obvykle vyskytují, např. v živých plotech, ve vrbách a podobně. Váš pes si tato místa brzy spojí s ptačím pachem a s možností Vám udělat radost.

 

Cvičení jen aportování

Postupně zvětšujte vzdálenosti a různé typy povrchů, na kterých cvičíte. Časem budete potřebovat pomocníka, který bude stát asi 90m od Vás. Nechte ho vystřelit ze startovací pistole nebo zakřičet "BANG" a hodit aport. Počkejte dokud aport dopadne na zem, a pak dejte povel, kterým pro něj psa vyšlete (přines!, najdi!  a pod.). Můžete použít i píšťalku. Nechte psa vystopovat aport. Jakmile ho najde, písknite povel "ke mně!". Zkoušejte toto cvičení v různém terénu. Naučte psa, aby při hledání aportu neváhal přecházet z jednoho typu terénu a porostu do druhého. Stejnou techniku ​​používejte i ve vodě.

Střídejte aportování z vody a z porostu. Minimalizujte chyby a nešetřete chválou. Používejte píšťalku, protože její zvuk se nese lépe než lidský hlas, zejména ve vysokém porostu a ve vodě.

Pro ohaře, které již mají nějaký výcvik ale i pro mnohé další psy, můžete aport umístit na poli, aniž jste předtím vytvářeli stopu. Nesmíte však dovolit, aby pes viděl kam aport umisťujete. Pokud vytváříte stopu nebo umisťujete aport, musíte si vždy pamatovat, kde stopa nebo aport je. Dobře si zapamatujte některý z objektů v okolí. Můžete také umístit na určité ploše více aportů, abyste psa naučili vícečetnému hledání. Vždy ho pochvalte, když označí nebo přinese každý jednotlivý kus.

Pamatujte si, že pes chytá pachovou stopu z větru. Je proto dobré zohlednit směr větru, než začnete s výcvikem. Pro psa je jednodušší jít v určitém úhlu ke směru větru, jak ho mít přímo proti sobě nebo od zad.